در حال حاضر هزینه خطاهای عامدانه بسیار اندک بوده که مشکلات زیادی را گریبان‌گیر ما کرده است، که رفتارهای زیر، گوشه‌ای از این خطاهای غالباً عامدانه است:

 • عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی (در وسعتی از ابعاد مختلف)؛
 • رعایت حداقلی حقوق رسانه‌ای و مطبوعاتی در نقل قول‌ها، نسبت دادن‌ها، متهم کردن‌ها و ...؛
 • عدم رعایت بسیاری از ضوابط و مقررات، در تولید کالاهای با کیفیت و استاندارد؛
 • عدم پایبندی به تعهدات اقتصادی و بانکی؛
 • فسادهای گوناگون در عرصه اداری کشور (متأسفانه تحت لوای کشوری اسلامی)؛
 • تخلفات علمی ریز و درشت در نظام آموزشی و پژوهشی؛
 • تخلفات گوناگون در میان جامعه پزشکان؛
 • نوع پوشش نامناسب و منافی قانون، اخلاق و عفت عمومی؛
 • ...

هر چند مؤلفه‌های مهم فرهنگی و آموزشی در کاهش این رفتارها مؤثر هستند، اما بعد ساختاری و چگونگی برخورد سیستم با اینگونه رفتارها نیز در افزایش و یا کاهش این رفتارها تأثیر چشم‌گیری دارد. با یک نگاه اجمالی، اینطور به نظر می‌رسد که هزینه‌ای که افراد متخلف در رابطه با اینگونه رفتارهایشان با آن مواجه می‌شود، بازدارندگی مناسبی ندارد.

در ادامه، سرفصل برخی از پیشنهادات عملیاتی برای جبران این نقیصه ارائه می‌گردد:

 • ارتقای استانداردها در عرصه‌های گوناگون، مطابق با برنامه‌ریزی گام‌به‌گام و شمرده، با زمان‌بندی معلوم؛
 • پشتیبانی قوانین جزایی به منظور افزایش شدت برخورد با متخلفان؛
 • اطلاع‌رسانی گسترده از چگونگی این ارتقاء استانداردها و نیز تشدید مجازات‌ها (مادی، اعتباری)؛
 • نظارت: اصلاح ساختارهای لازم به منظور کارآمدی تسریع شناسایی، صدور احکام و برخورد با متخلفان؛
 • اطلاع‌رسانی گسترده در رابطه با چگونگی برخوردها (به منظور دلسردی متخلفان و دلگرمی عموم مردم)؛
 • وجود سازوکاری برای پایش گام‌های فوق، و ارائه پیشنهادات به منظور اعمال اصلاحات لازم.